[1]
Kuryłowicz, M. 2015. Maria Zabłocka, Romanistyka polska w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, Liber, Warszawa 2013, ss. 209. Czasopismo Prawno-Historyczne. 67, 1 (mar. 2015), 403–407. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.27.