[1]
Polechow, S. 2014. Przywileje dzielnicowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stan i perspektywy badań. Czasopismo Prawno-Historyczne. 66, 2 (sty. 2014), 45-66. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.03.