[1]
Derek, M. 2018. Indywidualizm czy socjologizm? Zasada swobody umów w projektach polskiego kodeksu zobowiązań z 1933 roku na tle porównawczym. Czasopismo Prawno-Historyczne. 67, 2 (paź. 2018), 169–192. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.11.