[1]
Moszyńska, A. 2018. Dwie dekady prawa rodzinnego. Uwagi w związku z monografią Piotra Fiedorczyka Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945-1964), Białystok 2014, ss. 811. Czasopismo Prawno-Historyczne. 67, 2 (paź. 2018), 237–320. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.16.