[1]
Pilarczyk, P. 2018. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Eduardas Brusokas, Liudas Glemža, Robertas Jurgaitis, Valdas Rakutis, Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764-1794 metais. Kolektyvinė monografi ja, Vilnius 2014, ss. 692. Czasopismo Prawno-Historyczne. 67, 2 (paź. 2018), 343–345. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.23.