[1]
Krzymkowski, M. 2018. Robert Jastrzębski, Trybunał Kompetencyjny. Kolegium Kompetencyjne. Geneza – działalność – współczesność, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, ss. 286. Czasopismo Prawno-Historyczne. 67, 2 (paź. 2018), 359-360. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.27.