[1]
Olszewski, H. 2014. Stanisław Grodziski, Klio, corka Mnemosyne, kelnerka z „Kopciuszka”. Krakow 1968-1982. Ofi cyna Wydawniczo-Drukarska „Secesja”, Kraków 2014, ss. 310. Czasopismo Prawno-Historyczne. 66, 2 (sty. 2014), 400–402. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.21.