[1]
Stanulewicz, M. 2014. Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspolnemu. Pod red. Wacława Uruszczaka, Katarzyny Krzysztofek, Macieja Mikuły, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 451. Czasopismo Prawno-Historyczne. 66, 2 (sty. 2014), 406–411. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.23.