[1]
Olszewski, H. 2014. Zdzisław Pentek, Teodor Tyc (1896-1927). Biografi a, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Historycznej PTPN, t. 69, Poznań 2013, ss. 155 + dysk CD z ilustracjami. Czasopismo Prawno-Historyczne. 66, 2 (sty. 2014), 411–414. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.24.