[1]
Benincasa, Z., Chmiel, A., Urbańczyk, M., Zmierczak, M., Pomianowski, P., Ławnikowicz, G., Zakrzewski, A. i Chłopecki, T. 2014. Kronika. Czasopismo Prawno-Historyczne. 66, 2 (sty. 2014), 421–437. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2014.46.2.26.