[1]
Wolnicki, P. 1. "Procedura wyboru rady municypalnej w Królestwie Polskim (1830-1831)". Czasopismo Prawno-Historyczne. 68, 1 (1), 69-85. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.05.