[1]
Maciejewski, M. 1. O współczesnych badaniach krakowskich nad włoskim faszyzmem. Rozważania wokół prac Małgorzaty Kiwior-Filo i Joanny Sondel-Cedarmas. Czasopismo Prawno-Historyczne. 68, 1 (1), 243-264. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.13.