[1]
Mikołajczyk, M. 2017. Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1733-1763, wyd. Michał Zwierzykowski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ss. XXII + 986. Czasopismo Prawno-Historyczne. 68, 1 (cze. 2017), 310–313. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.19.