[1]
Wąsowicz, M. 1. Władysław T. Kulesza, Państwo w myśli politycznej i ustrojowo-prawnej Wacława Makowskiego, Wyd. „Nauka i Technika”, Warszawa 2014, ss. 829. Czasopismo Prawno-Historyczne. 68, 1 (1), 316-320. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.1.21.