[1]
Głuszak, M. 1. Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788). Czasopismo Prawno-Historyczne. 68, 2 (1), 85-108. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.06.