[1]
Filipczak, P. 2017. Szymon Olszaniec, Prefektura praetorio Italii, Illyrikum i Afryki (312-425 n.e.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 323. Czasopismo Prawno-Historyczne. 68, 2 (lip. 2017), 373–377. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.21.