[1]
Olszewski, H. 2017. Mikołaj Tarkowski, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, ss. 344. Czasopismo Prawno-Historyczne. 68, 2 (lip. 2017), 378–380. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.23.