(1)
Pyter, M. Ewolucja Ustawodawstwa oĊ›wiatowego W Anglii W XIX I XX Wieku. 10.14746/cph 2018, 69, 67-81.