(1)
Sylwestrzak, A. Artykuł Recenzyjny „Słownika Historii Doktryn politycznych” Wydanego Przez Wydawnictwo Sejmowe, W sześciu Tomach W Latach 1997–2016. 10.14746/cph 2018, 69, 283-299.