(1)
Lewandowicz, M. Geneza I Znaczenie Kodeksu Prawa Prywatnego Kantonu Zurychu Dla Kodyfikacji Prawa Prywatnego W Szwajcarii Na przykładzie Prawa Spadkowego. 10.14746/cph 2018, 69, 63-87.