(1)
Duda-Hyz, M. Loterie Jako Instrumenty Pozyskiwania dochodów państwa W Polskim Prawie Skarbowym W Latach 1768-1871. 10.14746/cph 2018, 69, 89-109.