(1)
Chmielewski, K.; Pająk, M. Organizacja więziennictwa Polskiego (1918-1939). 10.14746/cph 2018, 69, 181-195.