(1)
Sobczak, J. Cenzura Polityczna Wobec Karykatury. Doświadczenia Francuskie II połowy XVIII I Pierwszej połowy XIX Wieku. Przyczynek Do Walki O wolność słowa. 10.14746/cph 2018, 69, 271-293.