(1)
Święcicka, P. Prawo Rzymskie W Okresie Renesansu I Baroku. Humanistyczny Wymiar Europejskiej Kultury Prawnej. 10.14746/cph 2018, 64, 9-37.