(1)
Kitowski, P.; Radecka, N. Normatywny Model Opieki Nad Sierotami W XVI-Wiecznych Rewizjach Prawa chełmińskiego. Zarys Instytucji. 10.14746/cph 2018, 64, 113-128.