(1)
Krzymkowski, M. Adam Danilczyk, W kręgu Afery Dogrumowej. Sejm 1786 Roku, 2010. 10.14746/cph 2018, 64, 276-277.