(1)
Materniak-Pawłowska, M. Lech Krzyżanowski, Sędziowie II Rzeczypospolitej. Okręgi Apelacyjne: Krakowski I Katowicki, 2011. 10.14746/cph 2018, 64, 289-292.