(1)
Zmierczak, M. Konferencja Katedr Doktryn Polityczno-Prawnych: „Polska I Polacy W Oczach cudzoziemców. Polacy Wobec cudzoziemców”. 10.14746/cph 2018, 64, 312-315.