(1)
Ujazdowski, K. M. Ocalenie Republiki. Charles De Gaulle Wobec Tradycji republikaƄskiej (1940-1946). 10.14746/cph 2018, 64, 211-247.