(1)
Łysko, M. Kształtowanie Się Ustroju kolegiów orzekających W Polsce Ludowej (1952-1956). 10.14746/cph 2018, 64, 249-276.