(1)
Blicharz, G. Prawne Aspekty Finansowania Transportu Morskiego W staro┼╝ytnym Rzymie. 10.14746/cph 2018, 64, 293-316.