(1)
Koszowski, M. O Norweskiej Doktrynie Precedensu. 10.14746/cph 2018, 64, 391-404.