(1)
Kozak, A. Najdawniejsze Zapiski Z księgi Miejskiej Pleszewa (1428-1444). Wyd. Tomasz Jurek, 2011. 10.14746/cph 2018, 64, 515-517.