(1)
Karabowicz, A. Kolokwium Habilitacyjne Dra Zdzisława Zarzyckiego. 10.14746/cph 2018, 64, 555.