(1)
Karabowicz, A. Obrona Rozprawy Doktorskiej Mgra Macieja MikuĊ‚y. 10.14746/cph 2018, 64, 556.