(1)
Maciejewski, M. Zarys Historii Idei Elitaryzmu. Od Platona Do Czesława Znamierowskiego. 10.14746/cph 2018, 65, 17-54.