(1)
Kamińska, R. Sprawowanie urzędów Edyla Plebejskiego I Edyla Kurulnego W Republice I Pryncypacie Rzymskim. 10.14746/cph 2018, 65, 165-177.