(1)
Grudziński, T. O działalności organów samorządu Terytorialnego Miasta Świdnicy W świetle Ordynacji Miejskich Z Lat 1815-1871. 10.14746/cph 2018, 65, 243-262.