(1)
Malec, D. Piotr Krzysztof Marszałek, Najwyższe władze Wojskowe W Systemie Ustrojowym II Rzeczypospolitej, 2011. 10.14746/cph 2013, 65, 466-471.