(1)
Gajda, E. Kolokwium Habilitacyjne Dra Marka Sobczyka. 10.14746/cph 2013, 65, 494-495.