(1)
Prochwicz-Studnicka, B. Usul Al-Fi Qh. Czym Są Klasyczne Sunnickie „korzenie/Podstawy Wiedzy O prawie”?. 10.14746/cph 2018, 65, 11-51.