(1)
Mażewski, L. Próba Ratowania Królestwa Polskiego. O Prawnopolitycznych Aspektach Negocjacji Polsko-Rosyjskich We wrześniu 1831 Roku. 10.14746/cph 2018, 65, 327-339.