(1)
Rudnicki, J. Rzymska Dyktatura a Historia Jej oddziaływania. W Odpowiedzi Profesorowi Adamowi Ziółkowskiemu. 10.14746/cph 2018, 65, 407-411.