(1)
Małajny, R. M. Katarzyna Maćkowska, Początki amerykańskiej Administracji Lokalnej (od założenia Kolonii Do 1787 Roku, 2012. 10.14746/cph 2018, 65, 525-529.