(1)
Rakowski, M. Zasada nieodpowiedzialności Monarchy I Kontrasygnaty Jego aktów. Przykład włoski. 10.14746/cph 2014, 66, 247-262.