(1)
Makiłła, D. O Pierwszej Polskiej Ustawie Zasadniczej. W Odpowiedzi Recenzentom Tomaszowi Kucharskiemu I Zbigniewowi Naworskiemu. 10.14746/cph 2014, 66, 349-366.