(1)
Teleszewska, M. Status Prawny Dzieci nieślubnych Na Ziemiach Polskich W Dobie zaborów W świetle Kodeksu Cywilnego Napoleona I. 10.14746/cph 2014, 66, 383-392.