(1)
Siemaszko, K. Ochrona Dobrego Imienia Józefa Piłsudskiego W świetle przepisów Prawa Karnego Oraz W Praktyce sądowej W Okresie II Rzeczypospolitej. 10.14746/cph 2019, 70, 299-310.