(1)
Banaszkiewicz, B. Pierwsze Sto Lat Prawoznawstwa Po słowacku. Nad księgą: Oľga Ovečková, Jozef Vozár a kolektív, 100 Rokov časopisu Právny Obzor 1917–2017, Bratislava 2017, VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie Ved, Ss. 512. 10.14746/cph 2019, 70, 401-411.