(1)
Głuszak, M. Adam Moniuszko, Prawo sądowe Rzeczypospolitej Szlacheckiej (XVI−XVIII w.): Zarys wykładu Z Wyborem źródeł, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2017, Ss. 192. 10.14746/cph 2019, 70, 421-425.